Нашето мото е

Качество, бързина, отношение!

Защо е нужна смяна на щрнаговете?!?
От тук минава водата, която пиете или ползвате за други домакински нужди.
Промоциите са валидни до изчерпване на количествата.

На 13.08.2021 г. САЛВАДОР ТМ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1220-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-1220-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000,00 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 13.08.2021 г.

Край на проекта: 13.11.2021 г.